Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z dokonaniem zakupu poprzez serwis facebook, poniżej przesyłamy Tobie wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu realizacji transakcji.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Radosław Cyrul

Sobiecin 27, 37-500 Jarosław

Nip: 792 222 49 35

 

Kontakt

Adres kontaktowy: Sobiecin 27, 37-500 Jarosław

Adres e-mail: grawtek@gmail.com

 

Cele i podstawy przetwarzania

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:

 

• żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty.

Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

• składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych, rachunkowych i wysyłkowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:

 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowychi rachunkowych

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom

• statystycznych i archiwizacyjnych.przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.

• Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy.

• Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• Prawo do cofnięcia zgody

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

• Prawo dostępu do danych

• Prawo do sprostowania danych

• Prawo do przenoszenia danych

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie, a w konsekwencji jej wykonanie.

 

Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl